CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tháng 01/2019
 129
 08/01/2019
0/636825291355317397521.png

0/636825291355317397521.png

Chiều ngày 7/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 01. Chủ trì phiên họp ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; cùng đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, các ngành có liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ảnh: Quang cảnh phiên họp


Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2018, triển khai kế hoạch hoạt động tháng 01/2019 của Thường trực HĐND huyện và kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm.

Trong tháng 12 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp Thường trực đúng luật định; tham dự kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm, đặc biệt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng luật và đạt kết quả tốt. Ngoài ra, công tác tiếp công dân được đại biểu thực hiện nghiêm túc và đầy trách nhiệm, trong đó đã tiếp nhận 1 đơn khiếu nại của công dân đề nghị giải quyết tranh chấp lối đi công cộng tại khu vượt lũ xã Đông Phước huyện Châu Thành…

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp. Ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 12 và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: (1) Tiếp tục phát huy tốt quy chế phối hợp giữa 3 Thường trực, rà soát, đôn đốc các phòng, ban ngành có liên quan trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018; (2) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan, chủ động tham gia công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. (3) Phát huy vai trò của tổ rà soát nghị quyết  kiểm tra văn kiện kỳ họp và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn ban hành; (4) phối hợp thực hiện tốt các hoạt động Mừng Đảng, Mừng xuân năm 2019; (5) Rà soát tổng hợp kết quả thang điểm thi đua giữa Thường trực HĐND xã thị trấn năm 2018, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND huyện theo quy định.


Mỹ Nhiên