CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Hội đồng nhân dân huyện bế mạc Kỳ họp thứ Mười Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Qua một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Sáng ngày 20/12/2019, Kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra với kết quả các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao.

 20/12/2019

Hai Ban HĐND huyện thẩm tra các văn bản chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện kỳ họp cuối năm 2019

Chiều ngày 10/12/2019, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Trưởng, Phó hai ban HĐND, thành viên của hai ban Hội đồng nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo một số ngành có liên quan.

 19/12/2019

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, giám sát công tác bảo hiểm y tế

Từ ngày 16 - 22/10/2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, tiên hành giám sát chuyên đề về công tác triển khai, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020, tại 4 xã thị trấn, Trung Tâm y tế và Bảo hiểm xã hội huyện. Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưởng chính trị huyện – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện, phó Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo ngành Y tế, BHXH huyện. tiếp đoàn có đại diện Thường trực, lãnh đạo hai Ban HĐND, UBND, trưởng trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, đại lý thu BHYT xã, thị trấn.

 01/11/2019

Những nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Sáng ngày 15/10/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND, các cơ quan tư pháp, Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh huyện và các ngành có liên quan. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 21/10/2019

Các nội dung được báo cáo tại phiên họp Thường trực tháng 9/2019

Ngày 9/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp định kỳ, đánh giá lại tình hình hoạt động tháng 8 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 9. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 09/09/2019

Ban Kinh tế - Xã hội giám sát các thiết chế văn hóa cơ sở

Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, giám sát chuyên đề “việc đầu tư, trang bị, quản lý, sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa, khu thể thao các ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2018”. Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội , Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn; công chức văn hóa xã hội, trưởng các ấp trên địa bàn.

 28/08/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8

Ngày 06/8/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và đề ra phướng hướng tháng 8/2019. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 06/08/2019

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Từ ngày 17-19/7/2019, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành sau kỳ họp giữa năm 2019. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang gồm có: Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổ trưởng và 3 vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Châu Thành; chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; 25/30 vị đại biểu HĐND huyện và trên 240 đại biểu HĐND cấp xã; cùng Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện; các ngành có liên quan, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và có mặt của 671 cử tri cùng tham dự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 22/07/2019

Phiên họp tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 8/7/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 09/07/2019

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An

Chiều ngày 01/7/2019 Đoàn công tác của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An. Trưởng đoàn có ông Tống Hoàng Khôi, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Huyện ủy viên chỉ đạo xã, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng, ban, ngành đoàn thể, Văn phòng HĐND và UBND huyện; thành phần tiếp đoàn có Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư, Trưởng ấp các ấp trên địa bàn xã.

 03/07/2019