CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành

Ngày 18/6/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành. Ông Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Bà Nguyễn Thanh Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, cùng các ngành có liên quan, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và trên 250 cử tri tham dự.

 20/06/2019

Các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2019

Từ ngày 10/6 đến 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt tổ chức Kỳ họp giữa năm 2019. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, cấp ủy chỉ đạo xã; đại biểu HĐND huyện trúng cử tại từng đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

 20/06/2019

Các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2019

Từ ngày 10/6 đến 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt tổ chức Kỳ họp giữa năm 2019. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, cấp ủy chỉ đạo xã; đại biểu HĐND huyện trúng cử tại từng đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

 17/06/2019

Phiên họp tháng 6/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 4/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện, cùng đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 06/06/2019

Kết quả giám sát các trường học công lập trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày 4/6/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, họp góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp, thành phần tham dự có Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện, các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; cấp xã đại diện Thường trực HĐND, UBND; Ban giám hiệu của các trường chịu sự giám sát.

 05/06/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, giám sát các trường học công lập trên địa bàn huyện

Từ ngày 22/5 đến ngày 24/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, tiến hành giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng biên chế và giải quyết chính sách đối với viên chức của các trường học công lập trên địa bàn huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn; Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, viên chức kế toán, thủ quỹ của các trường.

 28/05/2019

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành sơ kết Quy chế phối hợp năm 2018

Ngày 10/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Châu Thành sơ kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp năm 2018. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND & UBND và UBMTTQVN huyện; xã, thị trấn có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng dự. Chủ trì hội nghị ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Văn Lô - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Phan Hữu Lộc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQVN Huyện.

 13/05/2019

Những nội dung trọng tâm trong phiên họp tháng 5 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Chiều ngày 9/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện.

 10/05/2019

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Từ ngày 02 - 04/05/2019, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phú và HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hậu Giang. Ông Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; bà Nguyễn Thanh Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện Châu Thành, 30 Đại biểu HĐND huyện và trên 237 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Châu Thành cùng các ngành có liên quan; lãnh đạo cấp Ủy, chính quyền địa phương và trên 950 cử tri tham dự.

 04/05/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2019

Chiều ngày 9/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 04 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện.

 10/04/2019