CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Các nội dung được báo cáo tại phiên họp Thường trực tháng 9/2019

Ngày 9/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp định kỳ, đánh giá lại tình hình hoạt động tháng 8 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 9. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 09/09/2019

Ban Kinh tế - Xã hội giám sát các thiết chế văn hóa cơ sở

Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, giám sát chuyên đề “việc đầu tư, trang bị, quản lý, sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa, khu thể thao các ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2018”. Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội , Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn; công chức văn hóa xã hội, trưởng các ấp trên địa bàn.

 28/08/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8

Ngày 06/8/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và đề ra phướng hướng tháng 8/2019. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 06/08/2019

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Từ ngày 17-19/7/2019, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành sau kỳ họp giữa năm 2019. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang gồm có: Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổ trưởng và 3 vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Châu Thành; chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; 25/30 vị đại biểu HĐND huyện và trên 240 đại biểu HĐND cấp xã; cùng Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện; các ngành có liên quan, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và có mặt của 671 cử tri cùng tham dự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 22/07/2019

Phiên họp tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 8/7/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 09/07/2019

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An

Chiều ngày 01/7/2019 Đoàn công tác của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An. Trưởng đoàn có ông Tống Hoàng Khôi, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Huyện ủy viên chỉ đạo xã, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng, ban, ngành đoàn thể, Văn phòng HĐND và UBND huyện; thành phần tiếp đoàn có Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư, Trưởng ấp các ấp trên địa bàn xã.

 03/07/2019

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ Chín, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 27/6/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ Chín, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQV) huyện; 26/30 vị đại biểu HĐND; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại diện 2 cử tri xã, thị trấn. Chủ tọa kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

 28/06/2019

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành

Ngày 18/6/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành. Ông Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Bà Nguyễn Thanh Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, cùng các ngành có liên quan, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và trên 250 cử tri tham dự.

 20/06/2019

Các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2019

Từ ngày 10/6 đến 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt tổ chức Kỳ họp giữa năm 2019. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, cấp ủy chỉ đạo xã; đại biểu HĐND huyện trúng cử tại từng đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

 20/06/2019

Các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2019

Từ ngày 10/6 đến 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt tổ chức Kỳ họp giữa năm 2019. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, cấp ủy chỉ đạo xã; đại biểu HĐND huyện trúng cử tại từng đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

 17/06/2019