CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành

Ngày 21/02/2019, ông Trương Thanh Bình - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các Thành viên của Đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành, để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; việc tổ chức phiên họp Thường trực HĐND; công tác tiếp công dân; giải quyết kiến nghị của cử tri và tổ chức tiếp xúc cử tri năm 2018; công tác tổ chức bộ máy; kinh phí hoạt động HĐND của huyện và xã, thị trấn năm 2019; kết quả xét thi đua, khen thưởng hoạt động HĐND xã, thị trấn và phát động thi đua năm 2019; công tác phối hợp giữa Thường trực, hai Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện với cấp tỉnh; triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và huyện; ban hành chương trình và tổ chức giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND cấp huyện và xã, thị trấn.

 22/02/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, họp xét thi đua năm 2018

Chiều ngày 21/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp đánh giá kết quả chấm điểm thi đua đối với hoạt động HĐND cấp xã năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo hai Ban HĐND xã, thị trấn cùng tham dự. Ông bùi hoàng liêm - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 22/01/2019

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Từ ngày 9 - 11/01/2019, Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành sau kỳ họp cuối năm 2018.

 11/01/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sáng ngày 8/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khảo sát ý kiến kiến nghị của cử tri ấp Đông Phú xã Đông Phước. Trưởng Đoàn khảo sát ông Bùi Hoàng Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các Ban; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại đơn vị xã; các ngành có liên quan và Thường trực HĐND, UBND, cán bộ địa chính xây dựng xã Đông Phước cùng tham dự.

 09/01/2019

Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tháng 01/2019

Chiều ngày 7/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 01. Chủ trì phiên họp ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; cùng đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, các ngành có liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 08/01/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, kiểm tra công tác tổ chức phiên giải trình và công tác chuẩn bị kỳ họp

Chiều ngày 11/12/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện về quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, giai đoạn 2016 2020 và công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2018. Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Văn Bảy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; cùng Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND; Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân huyện; đại diện Văn phòng HĐND & UBND huyện và các ngành có liên quan.

 14/12/2018

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp thẩm tra, đề xuất chủ trương các công trình, dự án

Ngày 29/10/2018, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức thẩm tra đề xuất chủ trương 09 công trình, dự án trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham dự buổi họp có ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 02/11/2018

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức giám sát các điểm Trường Công lập

Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2018, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức giám sát việc khắc phục hạn chế sau thanh tra của các điểm Trường Công lập trên địa bàn huyện Châu Thành do ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện làm Trưởng đoàn. Tham dự cùng Đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban KT-XH cùng đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội và Văn phòng HĐND và UBND huyện; thành phần tiếp Đoàn có đại diện Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND xã, thị trấn và Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, viên chức kế toán, thủ quỹ, y tế Trường học.

 02/11/2018

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp Thường trực tháng 8/2018

Chiều ngày 8/8/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp thường trực tháng 8, nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động tháng 7 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 8, gắn với giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp. Chủ trì phiên họp ông Bùi Hoàng Liêm - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cùng các ngành có liên quan cùng dự.

 15/08/2018

Châu Thành tiếp Đoàn kiểm tra các công trình xây dựng nông thôn mới xã Phú An

Chiều ngày 07/8/2018, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban ngành tỉnh, kiểm tra các công trình xây dựng nông thôn mới và cảnh quan môi trường,...trên địa bàn xã Phú An. Tiếp Đoàn có ông Nguyễn Văn Bảy - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các ngành có liên quan.

 08/08/2018