CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2019

Chiều ngày 9/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 04 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện.

 10/04/2019

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành báo cáo kết quả giám sát

Sáng ngày 9/4/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, họp Đoàn góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát, công tác hòa giải cơ sở tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự có Thường trực HĐND, UBND UBMTTQVN huyện; thành viên Đoàn giám sát; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; công chức Tư pháp – Hộ tịch. Ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 09/04/2019

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, giám sát công tác hòa giải cơ sở

Từ ngày 27/03 đến ngày 01/4/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, tiến hành giám sát trực tiếp tại 5 xã, thị trấn về công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; cùng các ông, bà thành viên Đoàn giám sát; tiếp đoàn có đại diện Thường trực, lãnh đạo hai Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính kế toán, Ban hòa giải, tổ hòa giải các ấp.

 03/04/2019

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở tại UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “về việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện”.

 28/03/2019

Những nội dung trọng tâm trong buổi họp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Chiều ngày 25/03/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành họp, xem xét các báo cáo công tác hòa giải cơ sở của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự có Thường trực HĐND, trưởng phó hai ban, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, các ngành có liên quan và Văn phòng HĐND & UBND huyện. ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp.

 26/03/2019

Phiên họp thường kỳ tháng 03 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Sáng ngày 07/3/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 03/2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 12/03/2019

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng hoạt động của HĐND cấp xã năm 2018

Ngày 28/02/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng hoạt động của HĐND xã, thị trấn năm 2018 và triển khai kế hoạch thi đua năm 2019.

 01/03/2019

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành

Ngày 21/02/2019, ông Trương Thanh Bình - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các Thành viên của Đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành, để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; việc tổ chức phiên họp Thường trực HĐND; công tác tiếp công dân; giải quyết kiến nghị của cử tri và tổ chức tiếp xúc cử tri năm 2018; công tác tổ chức bộ máy; kinh phí hoạt động HĐND của huyện và xã, thị trấn năm 2019; kết quả xét thi đua, khen thưởng hoạt động HĐND xã, thị trấn và phát động thi đua năm 2019; công tác phối hợp giữa Thường trực, hai Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện với cấp tỉnh; triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và huyện; ban hành chương trình và tổ chức giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND cấp huyện và xã, thị trấn.

 22/02/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, họp xét thi đua năm 2018

Chiều ngày 21/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp đánh giá kết quả chấm điểm thi đua đối với hoạt động HĐND cấp xã năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo hai Ban HĐND xã, thị trấn cùng tham dự. Ông bùi hoàng liêm - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 22/01/2019

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Từ ngày 9 - 11/01/2019, Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành sau kỳ họp cuối năm 2018.

 11/01/2019