Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019

 27/05/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019

 17/05/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019

 14/05/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019

 04/05/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019

 26/04/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

 22/04/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019

 17/04/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2019

 11/04/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019

 29/03/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2019

 26/03/2019