Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019

 18/11/2019

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019

 08/11/2019

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019

 05/11/2019

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019

 31/10/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019

 22/10/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019

 14/10/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019

 09/10/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

 30/09/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

 25/09/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019

 13/09/2019