Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019

 18/03/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019

 12/03/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2019

 01/03/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019

 26/02/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 18 đến ngày 22/02/2019

 19/02/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 11 đến ngày 15/02/2019

 11/02/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 21 đến ngày 25/01/2019

 21/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 14 đến ngày 18/01/2019

 11/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

 07/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019

 02/01/2019