Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019

 13/09/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019

 06/09/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019

 05/09/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

 23/08/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019

 16/08/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

 12/08/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019

 05/08/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019

 26/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2019

 24/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019

 15/07/2019