Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2019

 19/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019

 15/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019

 05/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019

 01/07/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019

 21/06/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019

 20/06/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019

 11/06/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019

 06/06/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019

 30/05/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019

 17/05/2019