Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 13/01/2020 đến 31/01/2020

 17/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng HĐND huyện

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

 03/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

 29/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019

 25/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019

 13/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019

 10/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019

 02/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2019

 28/11/2019

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019

 18/11/2019

Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019

 08/11/2019