Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 21 đến ngày 25/01/2019

 21/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 14 đến ngày 18/01/2019

 11/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

 07/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019

 02/01/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018

 14/12/2018

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018

 07/12/2018

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018

 03/12/2018

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018

 27/11/2018

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

 16/11/2018

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018

 09/11/2018