Quy định về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đóng

 

Quyết định Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Văn bản kèm theo:

 

       - 42/2014/QÐ-UBND

       - QD gia dat 2015-2019

       - Gia dat.rar