Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công an
 

Gồm 19 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an Cấp huyện

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

I. Chứng minh nhân dân

1

Cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện.

- Đơn đề nghị cấp giấy Chứng minh nhân dân (CM3) theo mẫu quy định.

- Tờ khai chứng minh nhân dân (CM4) theo mẫu quy định.

2

 

- Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện.

- Đơn đề nghị cấp giấy Chứng minh nhân dân (CM3) theo mẫu quy định.

- Tờ khai chứng minh nhân dân (CM4) theo mẫu quy định.

3

 

- Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện

 

- Đơn đề nghị cấp giấy Chứng minh nhân dân (CM3) theo mẫu quy định.

- Tờ khai chứng minh nhân dân (CM4) theo mẫu quy định.

II. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

4

- Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)

5

- Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)

6

- Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện

- Giấy khai đăng ký xe

(mẫu 01)

III. Đăng ký, quản lý cư trú

7

- Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Công an cấp huyện

- Giấy khai xoá sổ đăng ký xe (mẫu 03)

8

- Đục lại số khung, số máy xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện

- Giấy khai đăng ký xe

 (Mẫu 01)

9

- Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

10

- Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

11

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

- Nộp phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (Mẫu HK02).

- Nộp sổ hộ khẩu (Mẫu HK08) củ.

12

- Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

13

- Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

14

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02).

15

- Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

IV. Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

16

- Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)

- Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)

- Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3)

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

- Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)

- Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)

- Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3)

V. Khiếu nại, tố cáo

18

- Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

- Đơn khiếu nại (mẫu số 32).

- Giấy uỷ quyền khiếu nại

(mẫu số 43).

19

- Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

- Đơn tố cáo (mẫu số 46)

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn