Ban kinh tế-xã hội
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự án
 62
 24/10/2017
0/2017_10_24-07_40_06admin.jpg

0/2017_10_24-07_40_06admin.jpg

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Xã hội và sự phân công của Thường trực HĐND huyện
Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội đã họp thẩm tra các Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: (1) Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu trung tâm thương mại Ngã Sáu; (2) Đường nối từ trung tâm thị trấn Ngã Sáu đến khu công nghiệp Sông Hậu; (3) Kè chống sạt lở sông Mái Dầm (đoạn từ vàm chợ Mái Dầm hướng vào cầu Mái Dầm); (4) Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, các hạng mục phụ và trang thiết bị làm việc UBND thị trấn Mái Dầm; (5) Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, các hạng mục phụ và trang thiết bị làm việc UBND xã Đông Phước A; (6) Lát gạch vĩa hè đường tỉnh 925 đoạn trước trụ sở UBND thị trấn Mái Dầm; (7) Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ngã tư Đông Sơn - Bưng Cây Sắn; (8) Đường GTNT bê tông, từ nhà Thầy Hòa - Trạm y tế, ấp Phước Long, xã Đông Phước A; (9) Đường GTNT bê tông tuyến Tân Thuận, xã Đông Phước A; (10) Nâng cấp sửa chữa Trường TH  Ngô Hữu Hạnh 5; (11) Nâng cấp sửa chữa Trường TH Đồng Khởi; (12) Nâng cấp sửa chữa Trường THCS Ngô Hữu Hạnh; (13) Hạ thấp sân khấu ngoài trời Trung tâm văn hóa huyện.

Qua kết quả thẩm tra, ý kiến của từng thành viên, kết luận của đồng chí Trưởng ban, Ban KT-XH HĐND huyện thống nhất các đề xuất chủ trương của UBND huyện về các dự án nêu trên phù hợp với tình hình thực tế của huyện; Về cơ sở pháp lý Ủy ban nhân dân huyện tuân thủ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Hội đồng Thẩm định chủ trương đầu tư của huyện thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, xây dựng từng văn bản đúng quy định, chủ tịch hội đồng có ý kiến kết luận và chỉ đạo rất cụ thể từng công trình dự án trong đó: Thể hiện rõ được sự cần thiết của các công trình, xác định nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án.


Mỹ Nhiên