Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch sử văn hóa
Châu Thành có truyền thống của võ thuật cổ truyền dân tộc, thời chiến tranh xuất hiện nhiều người có võ thuật rất tinh thông như Ba Thăng, Tư Ớ,...; Những năm 80 thế kỷ 20 những đoàn Lân sư nỗi tiếng khắp miền Tây nam bộ, thời gian sau truyển thống này đã không được dân địa phương gìn giữ tốt đã mai một.
Từ bến Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ xuôi dòng sông Hậu theo hướng ra biển khoảng 20 cây số, vào vàm sông Mái Dầm đi tiếp khoảng 2 cây số là đến di tích Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940 ở Phú Hữu. Nếu đi đường bộ từ thành phố Cần Thơ đi khoảng 25 cây số về phía Nam qua các xã Đông Thạnh, Đông Phước, thị trấn Ngã Sáu đi tiếp vài cây số sẽ đến di tích. Di tích trước đây tọa lạc tại làng Phú Hữu, tổng Định An, quận Phụng Hiệp, nay thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang.
Sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930, Xứ ủy Nam kỳ ra đời để trực tiếp lãnh đạo Đảng bộ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam kỳ. Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế ở từng nơi, Xứ ủy Nam kỳ đã thành lập các Liên Tỉnh ủy.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn