Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện
 13
 13/01/2021
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Phú Hữu 1
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện