Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 266
 02/05/2019
Thông báo số 09/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  203268_File0001.PDF