Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 291
 02/05/2019
Thông báo số 08/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  203267_File(2).PDF