Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
 365
 02/05/2019
Thông báo số 01/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng Thông báo về việc công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  203265_File.PDF