Văn bản dự thảo
Đóng

Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Châu Thành

về công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 21/01/2021

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Châu Thành

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Châu Thành

 21/01/2021

Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A

 13/01/2021

Quyết định số 6611/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A

 13/01/2021

Quyết định số 6612/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Tân Long, xã Đông Phước A

 13/01/2021

Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Phú Hữu 1

 13/01/2021

Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện

Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2

 13/01/2021

Quyết định số 6690/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện

Quyết định số 6690/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nông thôn Tuyến Rạch Cái Đôi, ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A

 13/01/2021

Quyết định số 6624/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Đông Sơn - Bưng Cây Sắn

 13/01/2021

Quyết định số 6623/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện

Quyết định số 6623/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 1)

 13/01/2021