Văn bản dự thảo
Đóng

Quyết định Công nhận 07 (bảy) đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Quyết định số: 7617/QÐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành

 30/12/2019

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

 20/11/2019

Kế hoạch sử dụng đất 2019_Biểu số liệu

Biểu số liệu

 19/11/2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Báo cáo thuyết minh tổng thể

 19/11/2019

Quyết định Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Quyết định số: 6702/QÐ-UBND, ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 01/11/2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

 11/06/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn qua rà soát kỳ 2014 - 2018

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành

 06/06/2019

Góp ý Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, xã năm 2019

Đính kèm Danh mục

 16/05/2019

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết “mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết “mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

 07/05/2019

Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thông báo số 09/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 02/05/2019