Văn bản dự thảo
Đóng

Góp ý Dự thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019

Đính kèm tệp tin

 24/12/2018

Góp ý Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2019

Đính kèm tệp tin

 19/11/2018

Thông tin người phát ngôn của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:

 04/09/2018

Góp ý Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Đính kèm tệp tin

 08/06/2018

Danh sách địa chỉ mail.haugiang.gov.vn

Đính kèm danh sách

 24/05/2018

Góp ý Dự thảo Quyết định phân công công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đính kèm tệp tin

 04/05/2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành

đính kèm tệp tin

 10/04/2018

Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01 tháng 12 năm 2017 và Công văn số 14445/BQP-TM ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Bộ Quốc phòng

triển khai thực hiện Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01 tháng 12 năm 2017 và Công văn số 14445/BQP-TM ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Bộ Quốc phòng

 02/01/2018

Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 14/12/2017

kế hoạch 131/KH-UBND tỉnh

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “ Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

 24/11/2017