Văn bản dự thảo
Đóng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

 11/06/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn qua rà soát kỳ 2014 - 2018

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành

 06/06/2019

Góp ý Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, xã năm 2019

Đính kèm Danh mục

 16/05/2019

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết “mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết “mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

 07/05/2019

Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thông báo số 09/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 02/05/2019

Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Thông báo số 01/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng Thông báo về việc công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 02/05/2019

Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thông báo số 08/TB-SXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 02/05/2019

Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới chợ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thông báo số 07/TB-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới chợ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 02/05/2019

Góp ý Dự thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019

Đính kèm tệp tin

 24/12/2018

Góp ý Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2019

Đính kèm tệp tin

 19/11/2018