Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương, Mẫu giáo Họa Mi và Mẫu giáo Phú Tân
 101
 20/05/2019
Quyết định số 2563 ngày 15/5/2019 của UBND huyện Châu Thành

Đính kèm tệp tin


Văn phòng HĐND và UBND huyện