Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành
 46
 21/02/2018
Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  qd-256.pdf