Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 1044
 21/05/2020
Từ ngày 18/5 đến ngày 22/05/2020

THỨ HAI, NGÀY 18/5:

 - Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo), mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở và xây dựng mô hình sản xuất trên địa bàn, mời Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng và Chủ tịch UBND xã, thị trấn (có trong lịch trình) cùng dự (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự Đại hội Chi bộ Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành, điểm tại Trung tâm PTQĐ huyện.

- PCT.KT: 9 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng một số dự án cấp bách trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên nghe Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về xúc tiến thương mại đầu tư tại tỉnh Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ BA, NGÀY 19/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  năm 2019, mời Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp bàn triển khai thực hiện Công văn số 954/UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp bàn giải quyết hồ sơ khiếu nại dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ TƯ, NGÀY 20/5:

            - Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội thảo Hậu Giang mở mang đô thị”, điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. 14 giờ, dự họp Tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra PCCC Công an tỉnh, mời Trưởng Công an, Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Thuý). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Giấy mời riêng), điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ giúp việc đảm bảo hậu cần, sức khỏe, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 21/5:

   - Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

   - Chủ tịch: 13 giờ 30’, khảo sát vị trí xây dựng nhà văn hóa, mặt bằng đầu tư lộ giao thông nông thôn từ Ngã Tư Đông Sơn đến Trung tâm xã Phú Hữu (Đoạn thuộc xã Phú Hữu), mời Trưởng phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện và Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ SÁU, NGÀY 22/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 15 giờ, làm việc về kinh phí sáp nhập xã Phú An (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.Thường trực, PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng dự án: Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện