Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 388
 24/04/2020
Từ ngày 27/4 đến ngày 01/05/2020

 

THỨ HAI, NGÀY 27/4:

   - Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng: Nội vụ (Báo cáo về kinh phí sáp nhập xã Phú An), Tài chính - Kế hoạch (Báo cáo ngân sách), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 10 giờ, họp bàn việc đăng ký sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm đặc trưng trên địa bàn huyện, mời Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT (Phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, làm việc về khắc phục sự cố Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc với các ngành nghe báo cáo hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3 (Nhà máy luyện, cán thép Sunpro, thị trấn Mái Dầm; Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành) (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và photo tài liệu) (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ, tham dự vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của bà Lê Thị Kim Phương, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

THỨ BA, NGÀY 28/4:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình triển khai quy hoạch của các dự án trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, dự đối thoại công dân địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp bàn công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 của UBND tỉnh, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ quy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, Kho bạc Châu Thành, Chi cục Thuế khu vực IV, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

THỨ TƯ, NGÀY 29/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 6 giờ 30’, viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện (xã Đông Phước A).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo về tiến độ thi công tuyến từ Cầu Chữ Y đến Trung tâm xã Phú Tân và giải ngân các trình xây dựng cơ bản trên địa bàn (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ NĂM, NGÀY 30/4:

   - Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phong trực Lễ.

- Các Phó Chủ tịch: nghỉ Lễ 30/4/2020.

THỨ SÁU, NGÀY 01/5:

   - Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: nghỉ Lễ 30/4/2020.

   - Đ/c PCT. Thường trực Đỗ Văn Lô trực Lễ.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện