Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 952
 23/04/2020
Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

THỨ HAI, NGÀY 20/4:

   - Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

 - Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 14 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

  - PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự khai mạc tập huấn triển khai rà soát xác định và lập danh sách các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP, điểm tại Hội trường II - UBND huyện

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan

THỨ BA, NGÀY 21/4:

   - Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tuyến Ngã tư Đông Sơn đến Trụ sở UBND xã Phú Hữu (Giấy mời riêng). 9 giờ, họp về vị trí xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm (UBND thị trấn Mái Dầm chuẩn bị báo cáo), mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự. 10 giờ, họp nghe báo cáo về kinh phí phòng, chống dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn, mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Phó Trưởng phòng Y tế, Giám đốc: Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGD, Kho bạc Châu Thành (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nghe báo cáo tình hình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2020, mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’,  cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc về nội dung giao 26 nền tái định cư dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 22/4:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới xã Đông Phước, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Lan).

  - Các Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.KT: 14 giờ, kiểm tra các tuyến lộ giao thông nông thôn xã Phú Hữu, Đông Phước, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, xã Đông Phước cùng đi, điểm tập trung tại Ngã Tư Đông Sơn.

- PCT. Thường trực, PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ NĂM, NGÀY 23/4:

   - Chủ tịch, PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, làm việc với Tiểu ban Văn kiện, thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’,  họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh, mời Đ/c Bí thư Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế huyện, Y tế, Lao động - TBXH, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Y tế phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).  

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng thuê đất (ký tắt) với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT), điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. 14 giờ, họp về phương án triển khai Bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị mới Ngã Sáu, điểm tại Phòng họp số 2, Sở Xây dựng.

  - PCT.KT: 8 giờ, họp bàn giải quyết vướng mắc hồ sơ vụ án khiếu kiện Quyết định hành chính của bà Lê Thị Kim Phương, mời Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

 THỨ SÁU, NGÀY 24/4:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn. 13 giờ 30’, họp trực tuyến về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN huyện,  Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro. mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Châu Thành cùng dự, điểm tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 13 giờ 30’, họp xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Number One Hậu Giang xin đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân (01 ha) và Khu nhà ở thương mại (02 ha) tại Khu tái định cư - dân cư phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2, Sở Xây dựng.

Văn phòng HĐND và UBND huyện