Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 5)
 1028
 01/04/2020
Từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020

THỨ HAI, NGÀY 30/3:

   - Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc về tiến độ lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý - Đầu tư xây dựng cùng dự (Ban Quản lý - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

  - PCT. Thường trực, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp về rà soát quy trình và tiến độ GPMB Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 31/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, làm việc về tiến độ thực hiện đường giao thông từ xã Đông Phước đến UBND xã Phú Hữu (Khu hành chính mới) và tuyến từ Ngã Tư Đông Sơn - Bưng Cây Sắn (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo và mời đơn vị thi công). 15 giờ, góp ý thiết kế Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu và làm việc về tiến độ thực hiện khu tái định cư phục vụ dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, mời thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Đông Phước, Phú Tân và thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện dự án bao gồm: Công tác GPMB, dự toán kinh phí đầu tư hạ tầng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ TƯ, NGÀY 01/4:

   - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.CN: 15 giờ, cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo việc hoàn thiện Hợp đồng dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

  - PCT. Thường trực, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 02/4:

- Chủ tịch: Trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày.)

   - Các Phó Chủ tịch:  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020.

THỨ SÁU, NGÀY 03/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ họp trực tuyến nghe báo cáo kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, mời đồng chí Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế huyện, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá và Thông tin, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị kịch bản của huyện), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện