Lịch làm việc UBND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 20/01 đến ngày 31/01/2020

 22/01/2020

Lịch làm việc của Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 13/01 đến ngày 31/01/2020

 16/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2020

 08/01/2020

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 05/01/2020

 02/01/2020

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019

 26/12/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019

 18/12/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019

 12/12/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019

 05/12/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2019

 26/11/2019

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019

 16/11/2019