Lịch làm việc UBND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 25/5 đến ngày 31/05/2020

 22/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 18/5 đến ngày 22/05/2020

 21/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 11/5 đến ngày 15/05/2020

 14/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 04/5 đến ngày 08/05/2020

 07/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 27/4 đến ngày 01/05/2020

 24/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

 23/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2020

 13/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020

 10/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 5)

Từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020

 01/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)

Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020

 26/03/2020