Lịch làm việc UBND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 24 đến ngày 28/6/2019

 26/06/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)

Từ ngày 17 đến ngày 21/6/2019

 20/06/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019

 10/06/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 03 đến ngày 07/6/2019

 04/06/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019

 28/05/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 7)

Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019

 23/05/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 13 đến ngày 17/5/2019

 16/05/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 06 đến ngày 10/5/2019

 06/05/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 29/4 đến ngày 05/5/2019

 26/04/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

 23/04/2019