Lịch làm việc UBND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019

 22/02/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 16/02 đến ngày 24/2/2019

 19/02/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019

 12/02/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)

Từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019

 23/01/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2019

 18/01/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019

 09/01/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 7)

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

 03/01/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)

Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

 20/12/2018

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

 13/12/2018

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)

Từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018

 04/12/2018