Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 06/3:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phước A, nhiệm kỳ 2020-2025 (điểm của huyện), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng từ tháng 01/2017 đến 31/12/2018, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Châu Thành năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, làm việc về việc sáp nhập các trường trên địa bàn huyện,  mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ cùng dự (các cơ quan chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện, uỷ quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện: 9 giờ, cùng  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, khảo sát các điểm nóng về an toàn giao thông trên địa bàn huyện huyện, điểm tập trung tại tại ngã tư Mái Dầm.