Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 29/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ, dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 (Chi Lăng, An Giang) (cả ngày).

  - PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự Hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2020, mời Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ và công chức phụ trách cùng dự, điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp nghe Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh huyện Châu Thành báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang và Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 114, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ. Chiều kiểm tra cơ sở.

CHỦ NHẬT, NGÀY 31/5:

 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị tiếp tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 chuyên đề lĩnh vực giáo dục, điểm tại Hội trường
I - UBND
huyện (LĐVP).