Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 31/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019, điểm tại Tiểu Đoàn BB4/Trung đoàn BB10 (cả ngày).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019, điểm tại Trung đoàn BB1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 (Chi Lăng, An Giang) (cả ngày).

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc với Đảng ủy xã Đông Phú nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu 5 tháng đầu năm 2019 (Đảng ủy xã Đông Phú chuẩn bị báo cáo). Mời đ/c Huyện ủy viên chỉ đạo xã Đông Phú cùng dự, điểm tại UBND xã Đông Phú. 13 giờ 30’, họp thông qua kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thị trấn Mái Dầm đối với hộ bà Trương Thị Lánh, Nguyễn Thị Hiệp (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II  UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ, dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019, điểm tại Trung đoàn BB114, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (cả ngày).

PCT. Thường trực UBND huyện ủy quyền Phòng Tư pháp: 7 giờ 30’, dự triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.