Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 28/5:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7  giờ 30’, làm việc về phương án khắc sự cố Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 - Chủ tịch: 13 giờ 30, dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; công tác phối hợp Công an - Quân sự năm 2019 (Công an huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và chương trình) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, mời Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo, điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy  làm việc với Tiểu ban tổ chức tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông qua dự thảo Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.