Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 30/5:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tình hình sạt lở và tiến độ một số dự án chống sạt lở cấp bách trên địa bàn huyện Châu Thành, mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Mái Dầm cùng dự, điểm tại thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), (Giấy mời riêng) điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ, làm việc với Công an tỉnh về xây dựng trụ sở Công an thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Công an huyện mời đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; UBND thị trấn Ngã Sáu mời Công ty Thiện Phúc), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, khảo sát các điểm trường để nâng cấp, sửa chữa phục vụ khai giảng năm học 2019- 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch (Phòng Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lịch trình và mời đại diện UBND xã, thị trấn có điểm trường khảo sát) (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Nguyễn Văn Thới (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 14 giờ, họp xem xét việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất bằng quyết định và quyết định cưởng chế thu hồi đất của ông Võ Văn Chợt, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, điểm tại phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).