Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 21/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, họp Đoàn Liên ngành giải quyết vướng mắc công tác thi hành án (Chi cục Thi hành án chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30 phút, họp giải quyết vướng mắc trả lời khiếu nại của hộ dân (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc đnh kỳ với Đảng bộ xã Đông Phước A, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A. 13 giờ 30 phút, làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Phú Tân, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú Tân

- PCT.CN: 7 giờ 30 phút, họp giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dự án Kè chống sạt lở Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT, TC-KH, NN và PTNT, KT&HT, UBND thị trấn Ngã Sáu, Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh huyện Châu Thành (thay Giấy mời) (đề nghị Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh huyện phối hợp với UBND thị trấn Ngã Sáu chuẩn bị báo cáo, điểm tại Phòng làm việc PCT.CN, sau đó khảo sát thực địa. 13 giờ 30 phút, gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp ĐCTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, tiếp và làm việc với Sở Tài chính về tình hình tài chính ngân sách năm 2018 và việc điều hành tài chính ngân sách năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung làm việc). Chiều làm việc tại cơ quan.