Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 05/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự phiên họp trù bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phước A, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (điểm của huyện), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A. 13 giờ 30’, kiểm tra việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã Đông Phước, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Đông Phước cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

-  PCT.KT: 7 giờ 30’,  dự họp sơ kết việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.