Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 24/01:

- Chủ tịch: Sáng kiểm tra cơ sở.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 14 giờ, dự bàn giao nhà tình thương, điểm tại gia đình bà Đồng Thị Kim Sáu, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm. 15 giờ, dự họp mặt, tặng quà và ăn Tết với hộ nghèo, điểm tại Trụ sở UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP).

- PCT.Thường trực: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh. 14 giờ 30', dự Hội  nghị Tổng kết Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2018, mời Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên phụ trách thi đua, khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự, điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.