Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 16/01 (Nhằm ngày 22/12/2019 âm lịch):

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ, dự Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện (Kỳ họp bất thường), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ 30’, họp thông qua chi tiết phương án đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu, Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Chiến).

 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự họp mặt, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP).

- Chủ tịch: 16 giờ, dự Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.