Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 26/9:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019, mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Công an, Quân sự, phòng: NN&PTNT, KT&HT, Nội vụ, TC-KH, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, TN&MT, VH&TT, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT CN: 13 giờ 30’, đối thoại với các hộ dân ảnh hưởng Kè chống sạt lở Ngã Sáu và Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT mời chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về việc kiểm tra Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số, điểm tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện. 13 giờ 30’, kiểm tra tiến độ xây dựng các nhà văn hóa ấp trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị : Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Mái Dầm, về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.