Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 23/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2018 và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019, điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, mời Chánh Thanh tra, Trưởng Ban tiếp công dân huyện, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Ban Tổ chức Hội trại tòng quân (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 14 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt, ăn Tết với hộ nghèo ở thị trấn Mái Dầm, mời đại diện đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện, Điện lực Châu Thành cùng đi, điểm tại trụ sở thị trấn Mái Dầm.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2018, điểm tại Hội trường Ban. Chỉ huy Quân sự huyện. 13 giờ 30’, dự nội dung Bàn bạc trao đổi nội dung Công văn số 118/THP-DAHG2018 ngày 28/12/2018 của Công ty TNHH Number One Hậu Giang, điểm tại Phòng họp số 1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2014 - 2019, điểm tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, điểm Hội trường I-UBND huyện.