Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 20/3:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30 phút, tiếp đoàn Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.KT: 15 giờ, dự kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- PCT. Thường trực: Thi tốt nghiệp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ.

- PCT.CN: 13 giờ 30’ đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.