Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 29/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024, điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và họp mặt ngày “Quốc tế thiếu nhi 1/6” năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện. 14 giờ, họp bàn Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6/2019), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện cùng dự, điểm tại phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Lê Thanh Long (Giấy mời riêng). Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Lê Văn Bé Mười (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.