Lịch làm việc thứ 4
Đóng

 

THỨ TƯ, NGÀY 04/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp báo tháng 3/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Thuý).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phước A, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A.

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.