Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 18/9

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn xây dựng Phương Nam về tình hình tái định cư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Công ty Phương Nam), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ, dự họp nghe thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.  

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện, nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quý III năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ. 13 giờ 30’, họp triển khai kế hoạch phát động chống rác thải nhựa của Ngành Giáo dục, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh, Công an huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Quy cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về môi trường tại Khu Tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (Giấy mời riêng), điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 14 giờ, vận động hộ bà Nguyễn Thị Giàu (xã Phú Tân) bàn giao mặt bằng thi công dự án Đường tỉnh 927C (Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu) (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về dự án: Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ cùng  Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát vị trí qui hoạch khu tái định cư trên địa bàn huyện; các tiêu chí xây dựng thị trấn Ngã sáu đạt đô thị văn minh, điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy.