Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 27/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp bàn việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Châu Thành lần thứ IV - năm 2020, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an huyện, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nội vụ phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.