Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 23/7

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự đại hội Chi bộ Trường tiểu học Đông Thạnh 1, thuộc Đảng ủy xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (điểm chỉ đạo của huyện), điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh. 13 giờ 30’, dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đoàn tỉnh thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; Thương binh, Bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nhưng sức khỏe yếu, không tiện đi lại nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) tại các xã: Đông Phước A, Đông Thạnh, Đông Phú, Phú Tân, Phú An (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị hậu cần), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công an, Ban CHQS huyện, Đảng ủy, UBND xã Đông Phước A, Đông Thạnh, Đông Phú, Phú Tân, Phú An cùng đi (UBND các xã mời thành phần có liên quan), điểm tập trung đi tại UBND huyện. 14 giờ, làm việc với lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực - UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp trao đổi trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Thành Ngôn, bà Đinh Ngọc Diễm và bà Đinh Ngọc Lý và tình hình sử dụng đất của công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã (Giấy mời riêng), điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài nguyên và Môi trường. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.