Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 26/11

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp bàn về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 12 giờ 30’, cùng Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy khảo sát thực tế tuyến lộ từ quốc lộ 1A (xã Long Thạnh) về trung tâm xã Đông Phước A, điểm tập trung tại ngã ba đầu đường lộ đang thi công từ xã Đông Phước A (tỉnh lộ 925) đến xã Long Thạnh (Quốc lộ 1A).

- PCT.KT:  7 giờ 30’, làm việc về tình hình thu thuế năm 2019 và chuẩn bị giao chỉ tiêu năm 2020, mời đại diện lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực 4 cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện.

- Các Phó Chủ tịch: 14 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).