Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 22/01:

- Chủ tịch: 8 giờ, cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về lộ trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy luyện, cán thép SunPro tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ; Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến)

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Tư pháp, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 14 giờ, họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo các cơ qun, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ 00’, dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, điểm tại Hội trường Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ 00’, dự họp tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 theo Quyết định 461/QĐ-TTg, điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, điểm tại Hội trường Chi cục Thuế huyện.