Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 03/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh, Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hạch, Lao động thương bị và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng phòng Y tế,  Kho bạc Châu Thành, Chi Cục Thuế khu vực IV, Chi Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Chi Cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

-  PCT.KT: 13 giờ 30’, họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.