Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 28/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, gặp gỡ, đối thoại với hộ dân ảnh hưởng dự án trụ và đường điện 500KV (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 14 giờ, họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập xã Phú An, huyện Châu Thành, mời Trưởng phòng Nội vụ, UBND xã Đông Phước, thị trấn Ngã Sáu, xã Phú Tân, xã Đông Thạnh, xã Đông Phước A cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện, mời Trưởng Phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi  nhánh Châu Thành, UBND xã Đông Phước A cùng đi.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát các điểm sạt lở, mô hình sản xuất trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu sắp xếp lịch trình và thông báo cho Đảng ủy, UBND xã, thị trấn nơi khảo sát cùng đi), điểm tập trung tại Huyện ủy (cả ngày).