Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 19/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện.

- PCT. Thường trực: Thi tốt nghiệp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ.

- PCT.CN: kiểm tra cơ sở.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, triển khai Kế hoạch lưu trữ năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30 phút, họp Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.