Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 24/9

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2019, nghe báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Phòng Tài chính - Kế hạch phối hợp Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019, mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Công an, Quân sự, phòng: NN&PTNT, KT&HT, Nội vụ, TC-KH, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, TN&MT, VH&TT, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh (LĐVP: Đ/c Chiến). 

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, điểm tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, dự làm việc với Tổ giúp việc và bộ phận thư ký tiếp xúc, đối thoại của Tỉnh, về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp tỉnh với nhân dân trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.