Lịch làm việc thứ 2
Đóng

 

 

THỨ HAI, NGÀY 22/7:

- Chủ tịch: 8 giờ, khảo sát vướng mắc về môi trường và đường dân sinh nằm trong dự án Khu điều hành Minh Phú - Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành và Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ mời đại diện nhà đầu tư), điểm tập trung tại đường dân sinh Khu điều hành Minh Phú - Hậu Giang (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc các dự án trên địa bàn (Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành chuẩn bị báo cáo và mời đại diện Công ty TNHH TVXD & XD Phương Nam), mời đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên  Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Phú Tân và thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ, làm việc về tình hình bố trí nền tái định cư các dự án trên địa bàn, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, Trung tâm Y tế, Huyện đoàn, Công an, Ban CHQS huyện, UBND xã Phú An, Đông Phước A cùng dự (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn, công tác thành lập mới HTX, củng cố nâng chất các HTX hoạt động yếu kém, việc giải thể các HTX đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, việc xử lý nợ đọng của các HTX, cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn tại các HTX tham gia Quyết định 445/QĐ-TTg và một số nội dung liên quan, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn (Phòng Nông nghiệp phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo và mời 04 HTX tham gia Quyết định số 445/QĐ-TTg), điểm tại Phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Thịnh).