Lịch làm việc thứ 2
Đóng

 

THỨ HAI, NGÀY 02/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ đầu tháng 3/2020, điểm tại trụ sở Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, thông qua văn kiện và nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Tân, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 9 giờ, thông qua văn kiện và nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, thông qua văn kiện và nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 15 giờ, thông qua văn kiện và nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

-  PCT.KT: làm việc tại cơ quan.