Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 27/5:

- Chủ tịch: 8 giờ, họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý Đồ án điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, nghe báo cáo dự thảo biên bản bàn giao mặt bằng khu tái định cư Đông Phú, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Đông Phú cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 10 giờ 30’, dự khai trương trạm phân phối xi măng Nghi Sơn Hậu Giang, điểm tại cảng Hậu Giang.

- PCT.KT: 8 giờ, làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện, mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Chi Cục thuế huyện, UBND các xã, thị trấn và các đ/c công tác tại bộ phận một cửa huyện cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế huyện, về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.