Lịch làm việc thứ 2
Đóng

 

THỨ HAI, NGÀY 25/11

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. 14 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Hội trường Huyện ủy.