Lịch làm việc thứ 2
Đóng

 

THỨ HAI, NGÀY 21/01:

- Chủ tịch: 8 giờ, hội ý Thường trực Huyện ủy chuẩn bị thăm, chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN. PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Hội đồng xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (Giấy mời riêng) điểm phòng Khánh tiết - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan (LĐVP: Đ/c Tỉnh)