Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 25/5:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 8 giờ, góp ý thiết kế bảng tên đường trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá và Thông tin, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 9 giờ 30’, làm việc với Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và PTNT về tiến độ tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020 - 2025,  điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo 138 xét khen thưởng năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung), (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, họp góp ý thiết kế Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4, (Giấy mời riêng) điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tháo gỡ vướng mắc trong việc cho thuê mặt nước đầu tư xây dựng các cảng trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban đại diện HĐQT tỉnh về giám sát thực tế trên địa bàn huyện, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (cả ngày).