Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Hoạt động Hội đồng nhân dân
Sáng ngày 12/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021, tổ chức phiên giải trình của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về Quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tọa phiên họp có ông Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; tham dự có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực HĐND; đại biểu HĐND; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban HĐND và đại diện 2 cử tri xã, thị trấn.
Chiều ngày 11/12/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện về quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, giai đoạn 2016 2020 và công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2018. Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Văn Bảy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; cùng Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND; Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân huyện; đại diện Văn phòng HĐND & UBND huyện và các ngành có liên quan.
Sáng ngày 07/12/2018 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, trình tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 7/12/2018, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Thường trực HĐND; thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; các ngành có liên quan và lãnh đạo văn phòng HĐND & UBND huyện.
Chiều ngày 3/12/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp Thường trực tháng 12 năm 2018. Chủ trì phiên họp ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND và đại diện Thường trực HĐND xã, thị trấn.
Sáng ngày 30/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức khảo sát công trình lộ giao thông nông thôn ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành.
Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thanh Thủy báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV, kỳ họp diễn ra từ ngày 22/10 - 20/11/2018 và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang.
Chiều ngày 22/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức kiểm tra các báo cáo, kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng Thường trực Hội đồng nhân; các Phó Trưởng ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Chiều ngày 9/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức quán triệt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày 29/10/2018, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành tổ chức thẩm tra đề xuất chủ trương 09 công trình, dự án trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham dự buổi họp có ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị.
[1] 2 3 4 Tiếp

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn