Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Văn bản dự thảo
Ban hành kèm theo Công văn số 651/VP-HĐND&UBND, ngày 11/8/2017
V/v sử dụng hộp thư điện tử dùng chung của tỉnh để phát hành văn bản đi, đến
Kế hoạch số 62/KH-BTC ngày 26/7/2017 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ
V/v triển khai điều tra thu thập thông tin, số liệu trẻ em và cập nhật vào phần mềm quản lý năm 2017
Danh sách địa chỉ gmail
Thông tư số 63 Bộ Tài chính
Chỉ thị số 31/CT (24/07/2017)
V/v triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
V/v hướng dẫn các tiêu chí chấm điểm và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn