Hôm nay, Thứ hai 25-09-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Văn bản dự thảo
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
V/v triển khai Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 6348/TB-BNN-VPĐP ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành kèm theo Công văn số 651/VP-HĐND&UBND, ngày 11/8/2017
V/v sử dụng hộp thư điện tử dùng chung của tỉnh để phát hành văn bản đi, đến
[1] 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn