Hôm nay, Thứ ba 27-06-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Văn bản dự thảo
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kế hoạch số 31/KH-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang
Công văn số 12/TTDVVL-DVVL ngày 30/3/2017 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về hỗ trợ thông tin kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 theo Chương trình EPS
Kế hoạch Số 14/KH-BCĐ ngày 08/3/2017 của Ban Chỉ đạo 1237
Ban hành quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Châu Thành
Về Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2017
V/v thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg
V/v thự hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014
Đính kèm tệp tin
[1] 2 3 4 5 6 Tiếp

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn