Hôm nay, Thứ bảy 18-11-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Văn bản dự thảo
theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014
theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014
V/v xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn