Hôm nay, Thứ ba 27-06-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc chủ nhật
Đóng

CHỦ NHẬT, NGÀY 12/02:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 6 giờ 00’ dự Lễ giao, nhận quân năm 2017, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Giấy mời riêng).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’ cùng Đoàn đưa quân về Sư đoàn bộ binh 4 (Quân khu 9).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn