Hôm nay, Chủ nhật 18-02-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 16/02 (Mùng 1 Tết):

- 7 giờ 00’, đ/c Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện trực Tết.

THỨ BẢY, NGÀY 17/02 (Mùng 2 Tết):

- 7 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra huyện trực Tết.

CHỦ NHẬT, NGÀY 18/02 (Mùng 3 Tết):

- 7 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện trực Tết.

THỨ HAI, NGÀY 19/02 (Mùng 4 Tết):

- 7 giờ 00’, đ/c Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trực Tết.

THỨ BA, NGÀY 20/02 (Mùng 5 Tết):

- 7 giờ 00’, đ/c Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp trực Tết.

THỨ TƯ, NGÀY 21/02 (Mùng 6 Tết):

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự họp báo sau Tết với Thường trực Tỉnh ủy, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự họp báo sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 22/02 (Mùng 7 Tết):

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

THỨ SÁU, NGÀY 23/02 (Mùng 8 Tết):

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn