Hôm nay, Chủ nhật 24-06-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

         THỨ SÁU, NGÀY 29/6:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Cả ngày).

- PCT. Thường trực: 8 giờ 30’ dự Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”, điểm tại Phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang. 13 giờ  30’ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.KT: Ủy quyền lãnh đạo Phòng TC-KH, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA - ĐTXD huyện làm việc với Sở Tài chính quyết toán kinh phí nguồn cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017, vào lúc 9 giờ, tại Phòng họp Sở Tài chính.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn