Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 27/10:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết diễn tập KVPT huyện năm 2017, điểm tại Hội trường I-UBND huyện. 13 giờ 30’ dự họp trực tuyến tháng với UBND tỉnh, sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn