Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 18/8:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’ dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đông Phú.

- PCT.CN 7 giờ 30’ cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh khảo sát tuyến đường 927C, mời đại diện lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường cùng đi, điểm tập trung tại Khu hành chính thị xã Ngã Bảy. 13 giờ 30’ dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đông Phú.

- PCT.KT: 7 giờ 00’ dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đông Phú (Cả ngày).

PCT.KT UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự Hội thảo “Giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020”, vào lúc 8 giờ 00’ tại Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn