Hôm nay, Thứ ba 16-10-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 19/10:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 9 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Hậu Giang và Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 9 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’ tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra chấm điểm Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung ứng dịch vụ CSSKSS và NCCLDS năm 2018 (đi xuống cơ sở) (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng đoàn vận động Hộ ông Võ Phước Tân (xã Đông Phú) để thi công kéo dây điện 2 dự án đường điện 110kV và 220kV (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Đông Phú (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ, dự Hội nghị sơ kết kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Duy).Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 20/10:

- Thường trực UBND huyện phân công đ/c Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 21/10:

- Thường trực UBND huyện phân công đ/c Ngô Bữu Thiện, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn