Hôm nay, Thứ năm 14-12-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 15/12:

- Chủ tịch, PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của Huyện ủy, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân huyện, để thống nhất giao chỉ tiêu, kế hoạch bảo hiểm y tế năm 2018, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung của huyện), điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn