Hôm nay, Thứ ba 16-10-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 18/10:

- Chủ tịch, PCT.KT: 8 giờ, tiếp Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ năm 2018, mời Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Học, Tùng). 13 giờ 30’, dự sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện Châu Thành với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH, Trưởng Công an huyện, lãnh đạo UBND TT.Mái Dầm, UBND xã Đông Phú cùng dự, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng đoàn vận động các hộ: Lê Thị Bích Lệ, Nguyễn Thành Thắm và Nguyễn Hữu Trí (xã Phú An) để thi công kéo dây 2 dự án đường điện 110kV và 220kV (Giấy mời riêng), điểm tại nhà các hộ dân (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh)

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn