Hôm nay, Thứ hai 20-08-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 23/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với nhà đầu tư về chi phí hỗ trợ liên quan đến chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Phú An.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 9 giờ, họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang tại Cụm CNTT Phú Hữu A (giai đoạn 1), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực 13 giờ 30’, họp chuẩn bị các nội dung phục vụ Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn nông thôn mới, mời trưởng các cơ quan: Văn hóa Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Y tế; Giám đốc: Chi nhánh Điện lực, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Chi nhánh Cấp thoát nước CTĐT và Phó Chủ tịch UBND xã Phú An (các đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án do Ban làm chủ đầu tư, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn