Hôm nay, Thứ sáu 20-04-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

            THỨ NĂM, NGÀY 26/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ tiếp và làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh, mời Trưởng phòng GD&ĐT, Tài chính - Kế hoạch, Giám  đốc BHXH huyện, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’ dự họp Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT Thường trực: 8 giờ cùng Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), mời đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Y tế, Trung tâm VHTT-TT, Công an, Ban CHQS huyện, UBND thị trấn Mái Dầm, điểm tập trung tại Khu di tích lịch sử Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ kiểm tra Chiến dịch Giao thông nông thôn và trồng cây xanh năm 2018, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng đi (Phòng Kinh tế và Hạ tầng sắp xếp lịch trình và thông báo xã, thị trấn có liên quan).

- Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và sơ kết công tác dân vận, tôn giáo, QCDC quý I năm 2018, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn