Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 26/10:

- Chủ tịch, PCT.CN: 8 giờ 00’ họp giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’ họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng). 

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và NCCLDS năm 2017 (Trung tâm DS - KHHGĐ huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh. Chiều kiểm tra cơ sở.

- PCT.CN: 14 giờ 00’ họp bàn khắc phục tình trạng ứ đọng nước phía trước Trung tâm Y tế huyện, mời: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ làm việc với Chi cục Thuế về tình hình thu ngân sách Nhà nước năm 2017, điểm tại Chi cục Thuế. 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn