Hôm nay, Thứ năm 14-12-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 14/12:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’ họp Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp HĐND huyện (kỳ họp cuối năm 2017) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Giấy mời riêng).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện, điểm Tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp Đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo môi trường, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn