Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 17/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 00’ dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”(đợt chỉ đạo điểm), điểm tại Trường THPT Phú Hữu. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ đối thoại với phụ huynh học sinh tại Khu B của Trường Tiểu học Đông Phú 2, để thống nhất chuyển các lớp học về Trường Tiểu học Đông Phú 1, mời đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, UBND xã Đông Phú, Hiệu trưởng 02 Trường Tiểu học Đông Phú 1, Đông Phú 2 (UBND xã Đông Phú mời đại diện Công ty Hóa Nông Lúa Vàng), điểm tại Khu B Trường Tiểu học Đông Phú 2. 13 giờ 30’ kiểm tra Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và NCCLDS năm 2017 trên địa bàn xã Đông Phú (Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chuẩn bị nội dung), điểm tập trung tại UBND xã Đông Phú.

- PCT.CN: Đình cuộc họp 7 giờ 30’ vận động 02 hộ Đinh Công Ngợi, Huỳnh Văn A bị ảnh hưởng công trình Trạm biến áp 110KV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220KV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; 9 giờ 00’ vận động chủ hộ tại trụ 69 Đường dây 220KV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, điểm tại UBND xã Phú Hữu (Giấy mời riêng). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: kiểm tra cơ sở.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn