Hôm nay, Chủ nhật 24-06-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 27/6:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’ dự kỳ họp lần thứ sáu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường I-UBND huyện (Cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự kỳ họp lần thứ sáu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường I-UBND huyện. 14 giờ 00’ dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên dương “Gia đình văn hóa - Người tốt việc tốt tiêu biểu”; tổng kết Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo phòng: Văn hóa Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn