Hôm nay, Thứ năm 14-12-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 13/12:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 12 năm 2017, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’ họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 00’ dự Lễ Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2017, điểm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 8 giờ 00’ dự cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nghe báo cáo việc triển khai kế hoạch học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn