Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 25/10:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự Lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’ làm việc với Công ty TNHH Đầu tư BOT Phú Hữu giải quyết một số vướng mắc phát sinh liên quan đến cầu dân sinh Phú Hữu (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng). 15 giờ 00’ làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.Thường trực: kiểm tra cơ sở.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ cùng Đoàn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tiến hành cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Chín và ông Nguyễn Văn Hạnh, điểm tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 8 giờ 00’ kiểm tra, giải quyết vướng mắc các công trình trên địa bàn xã Phú Tân, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (Giấy mời riêng). 14 giờ 00’ họp góp ý Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành năm 2018 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn