Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 16/8:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, điểm tại Hội trường Huyện ủy (Cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ cùng Đoàn Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng xã Phú An đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp UBND xã Phú An chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn), điểm tập trung tại UBND xã Phú An (Giấy mời riêng). Chiều kiểm tra cơ sở.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn