Hôm nay, Thứ sáu 20-04-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 24/4:

- Chủ tịch, PCT.KT: 8 giờ 00’ họp thông phương án tổng thể mặt bằng dự án đầu tư: Chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP phân công đ/c Ai).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’ làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, chỉ định Phó Trưởng ấp; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, thị trấn, nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, chỉ định Phó Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự sơ kết công tác liên tịch năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ và các ban ngành, đoàn thể huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 8 giờ cùng Đoàn Sở Tài chính khảo sát thực tế đối với việc xác định giá trị tài sản, các chi phí hỗ trợ khác liên quan đến việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông của hộ bà Nguyễn Thị Lệ, mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã: Phú Hữu, Phú Tân, điểm tập trung tại UBND xã Phú Hữu UBND xã Phú Hữu mời hộ bà Nguyễn Thị Lệ dự làm việc với Đoàn) (LĐVP: đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn