Hôm nay, Thứ ba 27-06-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 27/6:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp gắn với công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
13 giờ 30’ dự Họp mặt  kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mời đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Văn hóa và Thông tin mời các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương Người tốt việc tốt cùng dự) điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 8 giờ 00’ dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT khóa 69 năm học 2016-2017, điểm tại Hội trường Huyện ủy. 9 giờ 00’ họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng). 13 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2017, điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ họp góp ý kế hoạch bảo vệ thi công dự án: Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (đoạn Phú Hữu, Mái Dầm) (Công an huyện phối hợp đơn vị thi công chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng).
14 giờ 00’ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, điểm tại Hội trường I-UBND huyện Châu Thành.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ làm việc với Chi cục Thuế về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; chuẩn bị xây dựng Kế hoạch năm 2018 (Chi cục Thuế chuẩn bị báo cáo và mời các Đội trưởng cùng dự), điểm tại Chi cục Thuế. 13 giờ 30’ làm việc với Đoàn quản lý các nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017 (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (Dời sang chiều Thứ Tư). 13 giờ 30’ dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và tình hình thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn