Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 15/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ làm việc với Chi cục THADS huyện về trường hợp ông Vương Thanh Xuân, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ khảo sát Trường THCS Đông Phú, mời: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Đảng ủy, UBND xã Đông Phú cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phú. 13 giờ 30’ kiểm tra Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và NCCLDS năm 2017 trên địa bàn xã Đông Phước (Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chuẩn bị nội dung), điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ làm việc với lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, nghe báo cáo việc khắc phục các điểm ngập nước trên đường tỉnh 925; công tác tham mưu UBND huyện thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng cầu dân sinh Phú Hữu; xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện; tình hình điện chiếu sáng công cộng trên Quốc lộ Nam Sông Hậu (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.CN UBND huyện. 13 giờ 30’ họp Hội đồng nghiệm thu kết quả 02 đề tài khoa học (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp Tổ xây dựng công trình diễn tập KVPT, Tiểu ban bảo đảm trong diễn tập KVPT huyện năm 2017, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng). Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn