Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 24/10:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ cùng đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Công an huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 14 giờ 00’ dự buổi làm việc của Thường trực UBND tỉnh với Thanh tra Chính phủ, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- PCT.Thường trực: 9 giờ 00’ tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh giám sát việc vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Đông Phú, mời đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Bảo hiểm xã hội, Phòng Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự (UBND xã Đông Phú chuẩn bị điểm làm việc và mời thành phần của đơn vị), điểm tại UBND xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ làm việc với ông Nguyễn Văn Sai trao đổi một số vấn đề về công tác giải phóng mặt bằng (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành chuẩn bị báo cáo), tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện (Giấy mời riêng). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp góp ý bản đồ kỹ thuật số giao thông, thủy lợi huyện Châu Thành (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng). 13 giờ 30’ cùng đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra tuyến lộ Cầu Ván thuộc xã Phú An, điểm tập trung tại đầu đường Cầu Ván, xã Phú An.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn