Hôm nay, Thứ hai 20-08-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 21/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Phú An.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, họp góp ý video clip về xây dựng nông thôn mới xã Phú An, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, kiểm tra các thiết chế văn hóa xã Phú An, sau đó khảo sát Nhà văn hóa ấp Đông Bình, xã Đông Phước, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài chính  Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Phú An và Đông Phước cùng dự, điểm tập trung tại UBND xã Phú An (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự phiên tòa sơ thẩm về việc “khiếu kiện hành vi hành chính”, mời đại diện lãnh đạo: Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng dự, điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, họp đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn