Hôm nay, Thứ ba 16-10-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 16/10:

- Chủ tịch: làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp chuẩn bị cho Đoàn tỉnh kiểm tra, chấm điểm thi đua Chiến dịch truyền thông lồng ghép CSSKSS-KHHGĐ và NCCLDS năm 2018 của huyện (Giấy mời riêng), điểm phòng khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học). 14 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm 2 dự án đường điện 110kV và 220kV đối với 03 hộ: ông Nguyễn Văn Bé (xã Phú Hữu); Võ Hà Đông (xã Phú An); Nguyễn Văn Thường (xã Đông Phú) và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn thi công dựng trụ, kéo dây điện đối với các hộ còn lại (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo đề xuất dự án “Khu đô thị mới thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành”, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Sunpro Capital Group Limited về dự án Nhà máy sản xuất thép tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn