Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 17/12:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp cuối năm 2018), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (cả ngày).

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn