Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ BẢY, NGÀY 21/10:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2017, mời Trưởng Công an huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ HAI, NGÀY 23/10:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 8 giờ 00’ họp Thường trực UBND huyện về nhân sự ngành giáo dục huyện, mời: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành cùng dự; 9 giờ 00’ làm việc về kinh phí diễn tập KVPT huyện năm 2017, mời: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ cùng Đoàn vận động hộ bà Nguyễn Thị Chín, ông Nguyễn Văn Hạnh bàn giao mặt bằng theo Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện, điểm tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Giấy mời riêng). 13 giờ 30’ dự họp trao đổi thống nhất hướng giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Lê Loan bị ảnh hưởng dự án: Nhà ở cho chuyên gia và công nhân (Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam), mời đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự (Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn