Hôm nay, Thứ năm 14-12-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 11/12:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ họp thành viên UBND huyện, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.Thường trực: 8 giờ 00’ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phước A, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước A. 14 giờ 00’ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện, điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn