Hôm nay, Chủ nhật 24-06-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 25/6:

- Chủ tịch: 7 giờ tiếp Đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 8 giờ, làm việc với lãnh đạo khối Nội chính, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, các PCT. 13 giờ 30’ dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ sau bầu cử Trưởng ấp, chỉ định Phó Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Ban thanh tra Nhân dân nhiềm kỳ 2018-2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Các PCT: Sáng làm việc tại cơ quan.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn