Hôm nay, Thứ hai 20-08-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ BẢY, NGÀY 18/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự diễn tập khu vực phòng thủ xã Đông Phước, điểm tại UBND xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều trực cơ quan (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 7 giờ 30' dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 19/8:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 7 giờ dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018.

- PCT.Thường trực trực cơ quan (LĐVP: Đ/c Học).

THỨ HAI, NGÀY 20/8:

- Chủ tịch: 8 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Phú An. 14 giờ, gặp gỡ, đối thoại với công dân (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Ban biên tập Kỷ yếu 15 năm huyện Châu Thành trực thuộc tỉnh Hậu Giang (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

 - PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

Chủ tịch UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham dự buổi làm việc của Sở Công thương về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổ chức Hội chợ triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang, vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp Sở Công thương.

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn