Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Liên hệ
Đóng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH


 

Địa chỉ:

 Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang

Điện thoại:

 0711.3948558

Fax:

  0711.3949500

E-mail:

 chauthanh@haugiang.gov.vn

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn