Hôm nay, Chủ nhật 24-06-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Đóng

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
--------oo00oo--------
 

THỊ TRẤN NGÃ SÁU

Chủ tịch:

 • Hồ Thanh Tân

Phó Chủ tịch:

 • Đặng Quốc Tuân
 

Điện thoại:

        0711.39

THỊ TRẤN MÁI DẦM

Chủ tịch:

 • Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chủ tịch:

 • Trần Thanh Phong
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ HỮU

Chủ tịch:

 • Trần Thanh Toán

Phó Chủ tịch:

 • Phạm Thanh Đạm
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ TÂN

Chủ tịch:

 • Trần Văn Luân

Phó Chủ tịch:

 • Trần Văn Chuộc
 

Điện thoại:

        0711.3940982

XÃ PHÚ AN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Thành Hiếu
 • Điện thoại: 0128 504 6922
 • Email: hieunt.xp@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý chung

Phó Chủ tịch:

 • Võ Thùy Linh
 • Điện thoại: 0987 869 865
 • Email: linhvt.xp@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính:
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC

Chủ tịch:
 • Nguyễn Văn Bảy
Phó Chủ tịch:
 • Nguyễn Văn Hoàng
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG THẠNH

Chủ tịch:
 • Lê Vĩnh Bảo
Phó Chủ tịch:
 • Phạm Hoàng Tuấn
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC A

Chủ tịch:
 • Nguyễn Thanh Việt
 • Điện thoại: 0919 129 868
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý chung
Phó Chủ tịch:
 • Lê Thanh Phong
 • Điện thoại: 0919 968 200
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý kinh tế
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHÚ

Chủ tịch:
 • Lê Thanh Hồng
 • Điện thoại: 0919 129 905
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính
Phó Chủ tịch:
 • Huỳnh Văn Hải
 • Điện thoại: 0918 608 387
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính
 

Điện thoại:

        0711.39

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn