Hôm nay, Thứ hai 03-08-2015
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 


 
 
 
 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Đóng

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
--------oo00oo--------
 

THỊ TRẤN NGÃ SÁU

Chủ tịch:

 • Nguyễn Minh Cần

Phó Chủ tịch:

 • Hồ Thanh Tân
 • Hồ Văn Kiệt

Điện thoại:

        0711.39

THỊ TRẤN MÁI DẦM

Chủ tịch:

 • Nguyễn Văn Quân
 
 • Nguyễn Hoàng Nam

Phó Chủ tịch:

 • Phạm Hoàng Nghĩa

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ HỮU

Chủ tịch:

 • Lâm Văn Út

Phó Chủ tịch:

 • Đinh Văn Danh
 •  Trần Thanh Toán

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ TÂN

Chủ tịch:

 • Trần Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch:

 • Võ Thị Biên
 • Trần Văn Luân

Điện thoại:

        0711.3940982

XÃ PHÚ AN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Thành Hiếu

Phó Chủ tịch:

 • Ngô Thị Mỹ Nhiên
 • Võ Thùy Linh

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC

Chủ tịch:
 • Nguyễn Văn Bảy
Phó Chủ tịch:
 • Đặng Đoàn Quốc Bảo
 • Nguyễn Văn Hoàng

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG THẠNH

Chủ tịch:
 • Nguyễn Phước Thảo
Phó Chủ tịch:
 • Nguyễn Văn Ba Na
 • Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC A

Chủ tịch:
 • Đỗ Tấn Tài
Phó Chủ tịch:
 • Lê Thanh Phong
 • Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHÚ

Chủ tịch:
 • Võ Văn Long
Phó Chủ tịch:
 • Lê Thanh Hồng
 • Huỳnh Văn Hải

Điện thoại:

        0711.39

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn