Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang giám sát tại huyện Châu Thành về giao chỉ tiêu kinh tế xã hội, phân bổ ngân sách, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi mùa khô trên địa bàn huyện
 92
 23/02/2011
0/2011_02_23-14_21_32admin.jpg

0/2011_02_23-14_21_32admin.jpg

Ngày 22/02/2011, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang do đ/c Lê Văn Thao, Phó Ban KT-NS HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban KT-NS và các sở ngành liên quan giám sát tại huyện Châu Thành. Đến dự tiếp đoàn giám sát có ông Trần Văn Thắng-TVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện.

Sau khi nghe đại diện UBND huyện Châu Thành báo cáo về chỉ tiêu kinh tế xã hội cho các phòng ban và xã thị trấn; phân bổ vốn ngân sách đầu tư XDCB; nhiệm vụ thu-chi ngân sách xã, thị trấn và Kế hoạch triển khai Chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2011.

Đ/c Lê Văn Thao đánh giá cao những kết quả mà huyện đã được trong năm qua như:

- Huyện Châu Thành triển khai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho các phòng, ban ngành và xã thị trấn rất sớm, do đó rất thuận lợi trong việc chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

- Kế hoạch phân bổ vốn XDCB huyện áp dụng phân bổ đúng quy định luật và chỉ đạo của tỉnh.

- Về chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2011: hiện tỉnh đang gặp khó khăn về nguồn vốn, do đó kế hoạch ra quân Chiến dịch năm nay của huyện cần phải đăng ký lại với Ban chỉ huy Chiến dịch của tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng tới, đ/c nhấn mạnh huyện cần lưu ý một số điểm sau:

- Thường xuyên kiểm tra các phòng, ban ngành huyện và các xã thị trấn về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Cần có kế hoạch cụ thể đầu tư xã nông thôn mới Đông Thạnh để đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết huyện ủy đã đề ra.

- Có kế hoạch cụ thể thu thuế đạt chỉ tiêu trên giao, đặc biệt khai thác nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

- Việc phân bổ vốn đầu tư XDCB cần ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

- Huyện phải thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các xã, thị trấn về mua BHXH cho các đối tượng bán chuyên trách nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật…

Tan Trung

Ý kiến bạn đọc