Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
tập huấn “Nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới”
 113
 02/10/2020
0/637372538988084545446.png

0/637372538988084545446.png

Ngày 26/9/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A, Hội Nông dân huyện Châu Thành, phối hợp Ban kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới” cho hơn 100 cán bộ Hội, Hội viên nông dân (xã Đông Phước A, Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu) tham dự.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong thời giam 01 buổi cán bộ, hội viên nông dân đã được giới thiệu nhiều mô hình mới, sáng tạo hoạt động hiệu quả, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo hội viên nông dân và cả cộng đồng tham gia. Đồng thời cũng được tiếp cận các văn bản như: Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (KhóaVI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020...

Thông qua lớp tập huấn này đã có tác động trực tiếp, mạnh mẽ trong ý thức của hội viên nông dân, nâng cao nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường, hình thành hành vi ứng xử thân thiện với môi trường xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xanh, sạch, đẹp của nông dân trong huyện. Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã và đang góp phần cùng với chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường hướng tới việc xây dựng huyện Nông thôn mới trong nhiệm kỳ.


Trung Nam

Ý kiến bạn đọc