Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
 79
 30/07/2020
0/637317166898839363446.png

0/637317166898839363446.png

Hòa cùng khí thế chung của cả nước, Đảng bộ, dân và quân huyện Châu Thành đang ra sức thi đua sôi nổi, để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Được sự cho phép của Ban Thường vụ Huyện ủy, chiều ngày 29/7/2020 tại Hội trường Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Thắng Phó Bí thư Trường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên huấn các chi, đảng bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo – Dân vận các xã, thị trấn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã đánh giá thành tựu mà thời gian qua Ngành Tuyên giáo đã đạt được với các thành tích đáng được ghi nhận  qua 24 năm đổi mới (1986 - 2020).

Trong sự nghiệp đổi mới ấy, thành tựu đáng quý nhất của công tác tuyên giáo là trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, khơi dậy sức sáng tạo, niềm tin của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức, làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác lý luận, thông tin đại chúng đều có những tiến bộ mới, hoạt động thiết thực và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy, tạo bước ổn định về tư tưởng chính trị, bình quân mỗi đợt triển khai đạt từ 98% so tổng số đảng viên toàn huyện. Phối hợp với mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ cốt cán, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 109,81% (giảm 9,69% so năm 2015), giá trị tăng bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 78,4 triệu đồng, (tăng 20,88 triệu đồng so năm 2015). Số hộ nghèo đến năm 2020 còn 554 hộ, tỉ lệ 2,33%, (giảm 1,5% so với năm 2015). Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2020 đạt 50,01% (tăng  16,66 % so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đúng hướng; sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá ổn định. Các lĩnh vực thuộc khối Khoa giáo như: giáo dục và đào tạo, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, môi trường… đều có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chiến dịch truyền thông Dân số - chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình hàng năm. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của huyện trong giai đoạn mới.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch của Huyện ủy đề ra. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Tiếp tục triển khai, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Tuyên huấn, Tuyên giáo cơ sở; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở nâng cao chất lượng, cả về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kiến thức, khả năng tiếp thu và am hiểu thực tiễn. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Với những kết quả đạt được của Ngành Tuyên giáo, đồng chí Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy đã khẳng định rằng “Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng”. Đồng chí cũng đã nhắn gửi tại buổi họp mặt: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục có sự quan tâm nhiều hơn, lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền từng bước giải quyết, tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, bất cập, nhất là những vấn đề về chế độ, chính sách - tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành tuyên giáo, đội ngũ cán bộ, những người làm công tác tuyên giáo huyện nhà tiếp tục nỗ lực, cống hiến vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lãnh đạo huyện mong và tin tưởng rằng: ngành tuyên giáo, mỗi cán bộ, đảng viên, những người làm công tác tuyên giáo huyện nhà tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

 

Thanh Loan

Ý kiến bạn đọc