Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Sơ kết Khối thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020
 128
 06/07/2020
0/637296389819696172446.png

0/637296389819696172446.png

Sáng ngày 30/6/2020, cụm thi đua Khối Dân vận các xã, thị trấn tiến hành họp sơ kết 6 tháng đầu năm, công tác thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC). Ban chỉ đạo QCDC Huyện, có đồng chí, Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực cùng các thành viên; xã, thị trấn có trưởng khối, phó khối, Trưởng, phó Khối dân vận và Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BCĐ, ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện, về phát động thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; khối thi đua cấp xã gồm có: 8 đơn vị, Khối Dân vận thị trấn Ngã Sáu làm Trưởng khối, xã Đông Thạnh phó khối thi đua, đơn vị chỉ đạo điểm, xã Phú Tân. Tại Hội nghị đại diện Trưởng khối thi đua báo cáo lại kết quả thực hiện công tác thi đua của khối như: kiện toàn Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động, xây dựng triển khai kế hoạch, quán triệt các văn bản của trên, xây dựng các điển hình thực hiện QCDC trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ trong nhân dân,…qua đó, đại biểu phát biểu đóng góp mặt được, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí, Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) QCDC huyện, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua của Khối trong thời gian qua, đồng thời đề nghị quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: Khối dân vận các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện kế hoạch thi đua theo từng nội dung thang điểm, tăng cường công tác tự kiểm tra, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ minh chứng theo thang điểm gửi Trưởng khối; phát huy vai trò Trưởng, Phó khối thi đua, theo dõi, kiểm tra định kỳ theo thang điểm, phân công cụ thể tổ giúp việc, tổng hợp trung thực, công khai kết quả thi đua của từng đơn vị, đồng thời báo cáo về Thường trực BCĐ QCDC huyện để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch thi đua thực hiện Quy chế dân chủ của Huyện năm 2020.


Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc