Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại liên xã và đối thoại chuyên đề trong tháng 5/2020
 88
 12/05/2020
0/637248772194094446446.png

0/637248772194094446446.png

Sáng ngày 11/05/2020, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch đối thoại chuyên đề về lĩnh vực Giáo dục và đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Chính quyền với Nhân dân liên xã trên địa bàn. Thành phần tham dự có thành viên Tổ giúp việc; đại diện lãnh đạo các đoàn thể CT-XH huyện; Trung tâm GDNN-GDTX; Hội Cựu Giáo chức; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 4 xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Hồng Cẩn, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Tổ Trưởng tổ giúp việc, chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thành viên tổ giúp việc triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân vào ngày 27/5, tại thị trấn Mái Dầm với 4 đơn vị (TT Mái Dầm, xã Đông Phú, Phú Hữu và Phú Tân) số lượng dự kiến 90 đại biểu; đối thoại chuyên đề về lĩnh vực Giáo dục trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, tại UBND huyện ngày 31/5 số lượng dự kiến 200 đại biểu gồm: đại diện Ban giám hiệu, công đoàn, tổ, khối, giáo viên, phụ huynh các trường; xin ý kiến về thông báo phân công nhiệm vụ của tổ giúp việc; phiếu lấy ý kiến và lịch làm việc của tổ giúp việc công tác đối thoại.

Qua các ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Đồng chí Bùi Hồng Cẩn, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Tổ Trưởng tổ giúp việc, quán triệt mục tiêu cần đạt được của công tác đối thoại, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề về phương pháp tổ chức, hình thức triển khai, đối tượng lấy phiếu xin ý kiến, cách thức tổng hợp ý kiến, công tác giám sát quá trình lấy phiếu, tổng hợp, trả lời và giải quyết vấn đề sau đối thoại. với tinh thần trách nhiệm của từng thành viên tổ giúp việc, đại biểu dự hội nghị, sẽ góp phần cho công tác đối thoại mang lại hiệu quả cao nhất.


Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc