Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới tại đơn vị xã Đông Phước A
 667
 12/04/2019
0/2019_04_12-15_31_20host.jpg

0/2019_04_12-15_31_20host.jpg

Chiều ngày 10/04/2019, ông Nguyễn Công Lý - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A về công tác xây dựng nông thôn mới. Tham gia cùng Đoàn có đại diện lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A.
Ảnh Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc đại biểu được nghe lãnh đạo xã, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, trong đó đơn vị đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển ấp, đồng thời tổ chức thực hiện đến cuối năm 2018, cơ bản xã đã đạt 17/19 tiêu chí, trong đó còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, bên cạnh đó còn những hạn chế, khó khăn và một số vấn đặt ra tại địa phương.

Qua phát biểu trao đổi, đóng góp của các ngành chuyên môn, đặc biệt ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND huyện đã làm rõ thêm và đề ra các giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho đơn vị. Ông Nguyễn Công Lý, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao kết quả nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Phước A, đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới như sau: Thứ nhất, xác định rõ những nội dung, công việc trọng tâm thuộc trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn và sự phối hợp hỗ trợ từ cấp trên; Thứ hai, đánh giá cụ thể nội dung 2 tiêu chí chưa đạt (số 2 và số 6) đồng thời, đưa ra các giải pháp khả thi nhất để tập trung nguồn lực thực hiện; Thứ ba, quan tâm tiêu chí cảnh quan môi trường, trong đó xác định tập trung các tuyến đường huyết mạch tại địa phương để có hướng vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện nhằm tạo “điểm nhấn” của một xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài ra giao các ngành chuyên môn, phối hợp với địa phương chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm (cây mít…) và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm từ huyện đến cơ sở, sẽ góp phần thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, Nghị quyết Huyện ủy đề ra.Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc