CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Các nội dung được báo cáo tại phiên họp Thường trực tháng 9/2019
 219
 09/09/2019
0/637036451395996445446.jpg

0/637036451395996445446.jpg

Ngày 9/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp định kỳ, đánh giá lại tình hình hoạt động tháng 8 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 9. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban, các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại phiên họp, đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9; Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “ việc đầu tư, trang bị, quản lý và sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa ấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2018”; báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp ranh đất giữa ông Nguyễn Văn Thành và bà Võ Thị Nữ xã Đông Phú và các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, cùng các ngành chuyên môn và ý kiến phát biểu giải trình, làm rõ thêm của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện. Ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 8 như: thực hiện phiên họp Thường trực đúng quy định, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, công tác giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND được các ngành quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt là công tác giải quyết kiến nghị cử tri xã Đông Phú được giải quyết dứt điểm. Qua đó đề nghị thực hiện một số nội dung trong thời gian tới như sau: tổ chức tốt công tác giám sát về công tác Bảo hiểm y tế; tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019; tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ II, giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã thị trấn năm 2019; đặc biệt quan tâm công tác hậu giám sát chuyên đề “việc đầu tư, trang bị, quản lý và sử dụng các thiết chế bên trong của nhà văn hóa ấp trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2018”.


Mỹ Nhiên