Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016
 548
 27/03/2017
0/2017_03_27-19_31_13admin.jpg

0/2017_03_27-19_31_13admin.jpg

Ngày 24/3/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Lô - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện - kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đ/c Đỗ văn Lô – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2016, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao. Kết quả, đưa 02 đồng chí thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu, đạt 100%; 06 đồng chí thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh, đạt 100%; phối hợp với các ngành huyện tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4 (cấp huyện) 73/70 đồng chí, (cấp xã 160/160 đồng chí); tất cả các giáo viên đều tốt nghiệp qua trường chuyên ngành về giáo dục quốc phòng an ninh, 1.258/1.258 học sinh THPT đều được qua đào tạo. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền Giáo dục quốc phòng an ninh luôn được các cấp, các ngành  đặc biệt quan tâm, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017. Trong đó tập trung quán triệt cho đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc các quan điểm về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; hiểu rõ bản chất, âm mưu và các thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Lô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn chủ động kiện toàn Hội đồng GDQPAN trong toàn huyện; cơ quan thường trực của Hội đồng GDQPAN các cấp cần phối hợp chặt với các ban, ngành đoàn thể trong việc nắm nguồn, quản lý đối tượng, chiêu sinh các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đồng chí cũng đề nghị việc giáo dục tuyên truyền phải có phương pháp phù hợp cho từng đối tượng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh phải đảm bảo chất lượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.


Thanh Tùng