Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu tổ chức hội nghị đại biểu Chi hội Nông dân ấp thị trấn, nhiệm kỳ 2018 - 2022
 601
 21/07/2020
0/637309143007446778446.png

0/637309143007446778446.png

Ngày 17/7/2020, Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu tổ chức Hội nghị đại biểu Chi hội Nông dân ấp thị trấn, nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đây là Chi hội được Hội Nông dân huyện chọn làm điểm tổ chức hội nghị đại biểu chi hội nông dân của huyện.

Ảnh: Ban Chấp hành Chi hội nông dân, nhiệm kỳ mới ra mắt, hạ quyết tâm

Đến dự có đồng chí Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực hội Nông dân tỉnh Hậu Giang; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Châu Thành; Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu và 57 hội viên Chi hội Nông dân ấp Thị Trấn; các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; các đồng chí Chi hội trưởng Nông dân của 57 ấp trên địa bàn toàn huyện cùng tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nông dân ấp Thị Trấn đã lãnh đạo hội viên nông dân ấp ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Trong đó, chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ hội nông dân các cấp cho hội viên nông dân được 96 cuộc, với 1.728 lượt hội viên tham dự, đạt 100% chỉ tiêu. Về công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đầu nhiệm kỳ (2018) chi hội có 109 hội viên, qua khảo sát đưa ra 44 hội viên, hiện còn 65 hội viên (51 nam, 14 nữ). Hàng năm Chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có 100% hội viên đăng ký, qua bình xét có trên 70% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động nông dân hiến 1.500 m2 đất và đóng góp 250 triệu đồng để sửa chữa đê bao và lộ giao thông nông thôn. Các phong trào của Chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã bầu ra 07 đồng chí Ban Chấp hành Chi hội khóa mới và thông qua Nghị quyết Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2022.


                                                                

Trung Nam