Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hậu giám sát kinh phí hòa giải cơ sở đơn vị xã Đông Phước A năm 2019
 405
 21/07/2020
0/637309136319356955446.png

0/637309136319356955446.png

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch giám sát kinh phí hòa giải cơ sở đơn vị xã Đông Phước A năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh buổi giám sát

Ngày 15/7/2020, Đoàn giám sát  gồm có ông Nguyễn Văn Bỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng đoàn giám sát, cùng các thành viên đoàn đến làm việc với xã Đông Phước A, về việc khắc phục nợ kinh phí hòa giải cơ sở năm 2017, 2018.

Qua cuộc giám sát nhằm để lắng nghe ý kiến của đơn vị, đánh giá những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới thực hiện tốt hơn. Tạo điều kiện cho đơn vị được giám sát các quy định của pháp luật về công tác hòa giải cơ sở. Đồng thời trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị đến các cơ quan có liên quan sẽ tạo điều kiện, giải pháp hướng dẫn giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.     


Bích Thùy