Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kho bạc Nhà nước Châu Thành thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
 228
 12/04/2020
0/637223013692570232446.png

0/637223013692570232446.png

Thực hiện Công điện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước về việc đẩy mạnh việc phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ công văn số 1781/KBHG-VP ngày 11/03/2020 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang về đẩy mạnh việc phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 26/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 510/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,
Ảnh: Quang cảnh khử trừng trong và ngoài các phòng làm việc tại Kho bạc

Thực hiện sự chỉ đạo của Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hậu Giang Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Châu Thành ban hành Quyết thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành nhằm tiếp nhận thông tin kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên quán triệt 100% công chức thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trừng trong và ngoài các phòng làm việc tại đơn vị, đồng thời bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng đến giao dịch; công chức cơ quan và khách giao dịch đều đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện giao dịch. Song song đó, KBNN Châu Thành chủ động phối hợp với đơn vị thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ công trực tuyến và đề nghị đơn vị gửi đối chiếu qua thư điện tử  cho công chức đơn vị trong thời gian tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhằm hạn chế lượng khách hàng tập trung giao dịch cùng lúc tại đơn vị để phòng ngừa lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Thanh Trúc