Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Triển khai dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Châu Thành
 144
 16/07/2019
0/636988878295747805446.png

0/636988878295747805446.png

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Ngày 11/7/2019 tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Kho bạc Nhà nước Châu Thành là đơn vị cuối cùng tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 86 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Châu Thành.
Ảnh Quang cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Trí - Trưởng Phòng kiểm soát chi - KBNN Hậu Giang, các đồng chí trong Tổ hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, Chủ tài khoản và Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) của hơn 140 người tham dự Hội nghị.

Sau bài phát biểu khai mạc Hội nghị của ông Nguyễn Ngọc Trí, Tổ triển khai giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn nhập các chứng từ giống như giao dịch thủ công của đơn vị với Kho bạc trên môi trường dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Tại Hội nghị, Tổ triển khai đã nêu một số câu hỏi của các đơn vị đã được triển khai trước đó, đồng thời lắng nghe và giải đáp câu hỏi về nghiệp vụ, đăng ký chữ ký số của các đơn vị sử dụng ngân sách khi thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước.

Qua hội nghị, các đơn vị sử dụng ngân sách đã nắm bắt được những nội dung đã triển khai, nhận thấy ưu điểm và thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước.

Thu Trúc