Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 143
 08/07/2019
0/636981681082445152446.png

0/636981681082445152446.png

Ngày 04/7/2019, tại Hội trường UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đội ngũ cán bộ còn thiếu nhưng Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã phối hợp tốt với các phòng, ban ngành huyện và xã, thị trấn nắm chặt đối tượng, chiêu sinh đảm bảo đúng yêu cầu; mở được 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4, có 135/130 đ/c, đạt 103,84%; đưa đối tượng 4 là sĩ quan đi bồi dưỡng 04/04 đ/c, đạt 100%; đối tượng 2 các ban, ngành là 07/07 đ/c; đối tượng 2: sĩ quan là 02/02 đ/c; đối tượng 3: các ban, ngành là 08/08 đ/c; đối tượng 3 là sĩ quan 06/06 đ/c đều đạt chỉ tiêu trên giao. Song song đó, 02 trường THPT Ngã Sáu và Phú Hữu giảng dạy đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mở 33 lớp, với 1.314/1.314 học sinh, đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Lô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, trong thời gian tới, tình hình chung của đất nước có nhiều biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, các ngành, các cấp thực hiện  phải đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, để thống nhất quan điểm, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; chú trọng phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phượng và hội đồng phổ biến giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phải phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong việc nắm nguồn, quản lý đối tượng; thường xuyên củng cố Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đảm bảo đúng thành phần; bổ sung, hoàn chỉnh quy chế, kế hoạch hàng năm...Cẩm Lan