Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đăng ký Hội thi sáng tác, quảng bá các ca khúc, tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
 193
 26/04/2019
0/636918845455773512446.jpg

0/636918845455773512446.jpg

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các ca khúc, tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); đồng thời đánh giá lại qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành ban hành Kế hoạch số 47 tổ chức Hội thi sáng tác, quảng bá các ca khúc, tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
Ảnh: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (nguồn internet)

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Phát huy năng lực sáng tạo của các lực lượng quần chúng sáng tác nhiều bài hát, tiểu phẩm ca ngợi sự nghiệp đấub tranh giải phóng dân tộc; ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, giáo viên, học sinh và Nhân dân, các văn nghệ sĩ không chuyên đang cư trú trên địa bàn huyện Châu Thành. Nội dung, ca ngợi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của quân và dân cả nước, đặc biệt đối với huyện Châu Thành trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển trong thời gian qua. Thể loại bao gồm: tân nhạc, cổ nhạc, bài bản tài tử cải lương, tiểu phẩm, chập cải lương.

Tổng giá trị khen thưởng là 7 triệu đồng, gồm 01 giải A; 01 giải B; 01 giải C và 05 giải khuyến khích. Các thí sinh đạt giải sẽ được Hội đồng thi đua - khen thưởng Huyện ủy xét, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen.

Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 09/4/2019, nộp bài dự thi từ ngày 20/8 - 31/8/2019, địa điểm Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành.


 

Minh Thọ