Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành có liên quan về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện
 83
 06/04/2019
0/2019_04_06-21_55_00host.jpg

0/2019_04_06-21_55_00host.jpg

Tuần qua, ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với Giám đốc Bưu điện huyện về tình hình về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tham dự cuộc họp có ông Phan Văn Hanh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Năm 2018 Bưu điện huyện đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các phòng, ban ngành hiện và UBND các xã, thị trấn để triển khai dịch vụ nhận và chuyển trả kết quả thêm một số lĩnh vực mới, như: Chuyển phát hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai và “Trích lục tàng thư giấy khai sinh, chứng minh nhân dân” cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong phạm vi nội tỉnh, bằng một số giải pháp: Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện phát tin tuyên truyền về việc triển khai dịch vụ hành chính công qua hệ thống Bưu điện để người dân biết; thực hiện niêm yết bảng giá cước, bản cam kết thời gian toàn trình dịch vu và các văn bản liên quan đến dịch vụ triển khai tại bộ phận một của UBND các xã, thị trấn; Bưu điện và bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn đã cử đầu mối liên hệ để thuận tiện trao đổi, hỗ trợ nhau trong quá trình triển khai dịch vụ; Lãnh đạo Bưu điện và UBND các xã, thị trấn cũng thường xuyên trao đổi thông tin và chỉ đạo, hỗ trợ bộ phận trực tiếp trong quá trình triển khai dịch vụ;... Kết quả trong năm 2018 cấp huyện có 1.577 hồ sơ được nộp thông qua hệ thống Bưu điện. Trong 03 tháng đầu năm 2019 phát sinh thêm 400 hồ sơ trong toàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức nâng cao tính hiệu quả phục vụ. Chỉ đạo các ngành chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo các quyết định chuẩn hóa của UBND tỉnh, đề xuất thêm các thủ tục hành chính thực hiện qua Bưu điện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất cao đề xuất từ Bưu điện huyện trong việc bố trí quầy phục vụ Bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện nhằm từng bước phục vụ người dân được tốt hơn.


Thanh Tùng