Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 145
 12/03/2019
0/2019_03_12-21_02_58host.jpg

0/2019_03_12-21_02_58host.jpg

Tuần qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thành viên Ban Chỉ huyện, thành viên Ban Chỉ đạo và điều tra viên các xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Văn Lô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Với mục đích phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; và các mục đích quan trọng khác...

Thời gian lớp tập huấn được kéo dài 05 ngày (từ ngày 04 - 08/3/2018). Trong thời gian này, các đại biểu được giới thiệu các kỹ năng về phương án tổng điều tra, hướng dẫn xác định nhân khẩu thực tế thường trú; cách hỏi và ghi phiếu điều tra; các yêu cầu và quy định chung của công tác điều tra thu thập thông tin tại địa phương quản lý; hướng dẫn việc sử dụng thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, là cuộc Tổng điều tra đầu tiên được thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn nhằm rút ngắn quá trình xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo dân số và nhà ở các cấp cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra trong nhân dân; đồng chí cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Điều tra viên là người trực tiếp thu thập thông tin nên là lực lượng quyết định sự thành công của cuộc Tổng điều tra do đó cần phải tham dự lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu để cùng trao đổi, thảo luận sao cho thực hiện đúng hướng dẫn, hạn chế tối đa sai sót.


Thanh Tùng